Ghidorah, the Three-Headed Monster

Original Title: 三大怪獣 地球最大の決戦

© 1964 TOHO

Executive ProducerTomoyuki Tanaka
DirectorIshiro Honda
ScreenplayShinichi Sekizawa
MusicAkira Ifukube
Special EffectsEiji Tsuburaya
CastYosuke Natsuki
Yuriko Hoshi
Akiko Wakabayashi
Hiroshi Koizumi
The Peanuts
Hisaya Ito
Kenji Sahara
Akihiko Hirata
Takashi Shimura
Release Date in Japan1964.12.20